Categories
Travel news

ภูมิภาค ยาวาเคติ ฟื้นฟูไร่องุ่นขั้นบันได

สี่ร้อยปีหลังจากที่พวกออตโตมานทำลายประเพณีการผลิตไวน์ที่ครั้งหนึ่งภาคภูมิใจของภูมิภาคนี้ ชาวบ้านก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา จอร์เจียตั้งอยู่คร่อมหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของไวน์ ชาวจอร์เจียในยุคหินไม่เพียงแต่เชื่อว่าเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่หมักองุ่นด้วยการฝังน้ำผลไม้ไว้ใต้ดินสำหรับฤดูหนาว

แต่ในปัจจุบัน เอกลักษณ์ของจอร์เจียยังคงแยกออกจากการผลิตไวน์ไม่ได้ โดยที่ไวน์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจอร์เจียมาอย่างยาวนาน ในอดีต ในบรรดาผู้บุกรุก มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องการเอาชนะจอร์เจีย คุณต้องทำลายสวนองุ่นของมันเสียก่อน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคสมตสเค-ยาวาเคติ ทางตอนใต้ของจอร์เจียในทศวรรษที่ 1500 เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ภูมิภาคการผลิตไวน์ที่สำคัญแห่งนี้เคยเป็นบ้านของชาวจอร์เจียโบราณซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำที่มีโพรงในหินภูเขาไฟที่อยู่ใกล้เคียง และสร้างไร่องุ่นแบบขั้นบันไดลงมาตามทางลาด ในช่วงทศวรรษ 1550 การรุกรานของชาวเติร์กออตโตมันได้ทำลายไร่องุ่นของสมตสเค-ยาวาเคติ และยังคงครองพื้นที่นี้มานานกว่า 300 ปี ทว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้เริ่มปลูกองุ่นพื้นเมืองฟื้นฟูไร่องุ่นขั้นบันไดที่ครั้งหนึ่งเคยภาคภูมิใจของบรรพบุรุษของพวกเขาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม และเก็บเกี่ยวไวน์ในภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 400 ปี