Categories
Health News

การศึกษาใหม่พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานหลังป่วยด้วยโรคโควิด

จากการศึกษาครั้งใหม่ นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าไวรัสโคโรนาสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่อเนื่องได้หลากหลาย รวมถึงโรคเบาหวาน
งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Medicine ในเดือนนี้กำลังชี้ให้เห็นถึงวิธีที่ COVID-19 สามารถทำให้บุคคลมีความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดโรคเบาหวาน ทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 หลังจากติดเชื้อ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์อภิมาน ซึ่งหมายความว่าเป็นการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาอื่นๆ ในหัวข้อเดียวกัน

การศึกษาเก้าเรื่องซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกือบ 40 ล้านคนรวมอยู่ในการวิเคราะห์ การศึกษาหกรายการดำเนินการในสหรัฐอเมริกา โดยมีอีกสองการศึกษาในอังกฤษและอีกหนึ่งการศึกษาในเยอรมนี การศึกษา 7 เรื่องรวมเฉพาะผู้ใหญ่ 1 เรื่องรวมเฉพาะวัยรุ่น และอีก 1 เรื่องไม่มีการจำกัดอายุ โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมมากกว่า 4 ล้านคนติดเชื้อ COVID-19 และมากกว่า 34 ล้านคนในกลุ่มควบคุมไม่ติด โดยรวมแล้วหลังจากการติดเชื้อ COVID-19 อัตราการเกิดโรคเบาหวานอยู่ที่ประมาณ 15 คนจาก 1,000 คนในปีหนึ่ง ๆ

“ตามความรู้ของเรา นี่เป็นการวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน” นักวิจัยระบุในการศึกษา

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรคเบาหวานหลังจาก COVID-19 พบได้ในทุกกลุ่มอายุ และสูงที่สุดในช่วงสามเดือนแรกหลังการติดเชื้อ จากการวิจัย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ขั้นรุนแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานหลังการติดเชื้อ แต่แม้ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่รุนแรงก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่า

จากการศึกษา “มีรายงานผลลัพธ์ที่คล้ายกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ โดยมีอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ”
โรคเบาหวาน ภาวะสุขภาพเรื้อรังที่ส่งผลต่อวิธีที่ร่างกายเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน เป็นสาเหตุการตายอันดับ 7 ในสหรัฐอเมริกาตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค โรคเบาหวานมีสามประเภทหลัก ได้แก่ประเภทที่ 1 ประเภท ที่2และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์

จากข้อมูลของ American Diabetes Associationโดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการพัฒนาอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อไวรัสใดๆ รวมถึง COVID-19 แต่การวิจัยครั้งใหม่นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างใกล้ชิดหลังหายป่วย

“สิ่งนี้ตอกย้ำความจำเป็นที่แพทย์ต้องใส่ใจกับเมแทบอลิซึมของกลูโคสของผู้ป่วยในระยะหลังเกิดโรคโควิด-19” นักวิจัยกล่าว